MOPP simulator

Širenje požara - Širenje požara
| Ispis |

MOPPMOdeliranje Propagacije Požara je simulator širenja požara raslinja razvijen na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu.

MOPP je projektiran kao Cloud Computing aplikacija (WIS - Web informacijski sustav) tako da je jedino sučelje korisnika standardni Web preglednik.

MOPP je poslužiteljski program kod kojega se svi proračuni odvijaju na poslužitelju, a računalo korisnika služi samo za prikaz podataka. na taj način MOPP-u mogu pristupiti korisnici sa bilo koje lokacije koja ima širokopojasni priključak na Internet

MOPP je razvjen u suradnji s Državnim hidrometeorološkim zavodom (DHMZ). Meteorološki podaci i rezultati proračuna prognostičkog modela ALADIN koji računa DHMZ automatski se podižu s meteorološkog poslužitelja DHMZ-a, ali postoji i mogućnost unošenja lokalnih meteoroloških podataka.

• Korisničko sučelje simulatora MOPP je jednostavno, funkcionalno i maksimalno prilagođeno korisniku. Krajnji cilj je tzv. ''simulacija s jednim klikom'' (one-click simulation). U tom slučaju jedini zadatak krajnjeg korisnika je klikom na karti odrediti mjesto gdje je požar počeo, a svi parametri se automatski podižu s odgovarajućih poslužitelja i iz odgovarajućih baza.

• Sustav je integriran sa dostupnim Web kartografskim 2-D i 3-D prikazima (2-D: Google Maps, Bing Maps, 3-D: Google Earth). Prikaz korisničkog sučelja prikazuje slika:

• Kod proračuna MOPP se temelji na Rothermelovom semi-empirijskom modelu za proračun brzine širenja požara (ROS - Rate of Spread) i visine plamena (FL - Flame Length) i celularnim automatima za određivanje položaja požarne fronte u ovisnosti o vremenu.

MOPP mogu koristiti samo registrirani korisnici. Za ulaz u simulator klikni na sliku ispod.