MODIS satelitske slike

Rizik požara - Rizik požara raslinja
Ispis

MODIS je spektroradiometrom (MODIS - Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) koji je ugrađen na satelitima Terra (jutarnje pokrivanje) i Aqua (popodnevno pokrivanje). Svaki satelit je sinkroniziran sa suncem i nalazi se na orbiti bliskoj polarnoj na visini od 705 km. Treba mu 98.8 minuta da obiđe cijelu zemlju, a tri obilaska da pokrije cijelu Europu (otprilike 3 sata). MODIS je multispektralni senzor koji istovremeno snima u tri vidljiva frekvencijska područja: crvenom (620-670 nm), zelenom (540-570 nm) i plavom (460-480 nm) i dva infra-crvena: dalekom infra-crvenom (2105-2155 nm) i bliskom infra-crvenom (841-876 nm).

EU EFFIS namjerava koristi slike sa ovih satelita kod aktivne detekcija požarnih područja (eng. Active Fire Detection). Aktivni požari bi se trebali locirati otkrivanjem tzv. ''vrućih mjesta'' (eng. hot-spot) analizom slike MODIS senzora koji se nalazi na ova dva satelita . Senzor otkriva područja na zemlji koja su toplija od okoline, pa je na taj način moguće otkriti područja koja upravo gore. Modul EFFIS-a za otkrivanje vrućih točakase prvi put pojavio 2007. godine, ali još nije u potpunosti saživio. Podaci na poslužitelju su još uvijek samo eksperimentalni.
Na analizi slika satelita MODIS trebala bi se temeljiti i EU EFFIS brze procjene požarne štete (eng. Rapid Damage Assessment) procjene konačne požarne štete (en. Fire Damage Assessment), ali ovi moduli također još nisu u potpunosti saživili, pogotovo za naše područje

Međutim bez obzira na aktivnosti EU EFFIS-a do slika sa satelita MODIS mogu svi doći. Slike MODIS satelita su javno dostupne u rezolucijama 2km, 1km, 500m i 250m na adresi http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov/subsets/ , a za naše područje (na primjer za dan 15.prosinca 2008) ispod. Za ostale datume koristite kalendar na dnu stranice.